Stichting Sonrisa Rijnmond

Samen met enkele vertrouwelingen heeft Rob Nieuwveld in januari 2017 Stichting Sonrisa Rijnmond opgericht.

De stichting heeft ten doel mensen, zoals senioren, mensen in een kwetsbare positie, jeugd en jongeren, gehandicapten, invaliden en mindervaliden, vluchtelingen en statushouders, gelegenheid te bieden en te stimuleren om op een bevredigende, nuttige manier bij te dragen aan en te participeren in de samenleving, de individuele ontwikkeling te vergroten en menselijk welzijn te bevorderen,
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door middel van:
a. het organiseren van evenementen, bijeenkomsten, voorstellingen, themadagen, uitstapjes, workshops en lezingen;
b. het aanbieden van (recreatieve) activiteiten;
c. het organiseren en aanbieden van activiteiten gericht op het elkaar ontmoeten;
d. het organiseren en stimuleren van activiteiten gericht op het verbeteren van het (duurzame) woon- en leefklimaat;
e. het organiseren van en/of deelnemen in culturele en educatieve projecten in samenwerking met organisaties;
f. het samenwerken met instellingen en organisaties met een gelijke of aanverwante doelstelling;
g. het ontwerpen van mediaproducten om de doelstelling te ondersteunen.

www.sonrisa-rijnmond.nl